Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Τελευταία παρουσίαση Πτυχιακών Εργασιών ακαδ. έτους 2015-2016

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση για την ημερομηνία της τελευταίας παρουσίασης Πτυχιακών εργασιών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. 

Η επόμενες παρουσιάσεις θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο του 2016.

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας