Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Απώλεια Κλειδιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχει βρεθεί ένα σετ κλειδιών (ένα απλό και ένα ασφαλείας). Τα κλειδιά βρίσκονται στη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Κορυφή σελίδας