Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Προσθήκη θέσεων στο εργαστήριο Επιχερησιακές Βάσεις Δεδομένων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται ότι στο εργαστηριακό μάθημα Επιχειρησιακές Βάσεις Δεδομένων προστέθηκαν θέσεις σε όλα τα τμήματα.

 

 

Από την Γραμματεία

Κορυφή σελίδας