Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ και ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ - ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η εξέταση του Εργαστηρίου για το μάθημα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ και ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ, για τους φοιτητές του τμήματος ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ, θα διεξαχθεί ως εξής:

1. Όσοι παρακολούθησαν το εργαστήριο σε κάποιο τμήμα, θα εξεταστούν στο τμήμα τους.

2. Όσοι δεν παρακολούθησαν καθόλου, θα εξεταστούν σε όποιο τμήμα επιθυμούν. Οι εξετάσεις των τμημάτων του εργαστηρίου γίνονται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, εκτός αν υπάρξει άλλη ανακοίνωση. Θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να ενημερώσουν τον αντίστοιχο διδάσκοντα κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

 

Ο Υπεύθυνος

Δρ. Δ. Κύδρος

Επικ. Καθηγητής

Κορυφή σελίδας