Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Εξέταση θεωρίας Πληροφορική και Αλγόριθμοι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται ότι η ύλη του μαθήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ και ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ - ΘΕΩΡΙΑ (πρώην Πληροφορική Ι) για την εξεταστική περίοδο ΙΑΝ-ΦΕΒ 2016 είναι η ακόλουθη:

Από το βιβλίο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗΣ (Βράνα - Κύδρος):

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Ψηφιακή κωδικοποίηση χαρακτήρων - αριθμών κλπ.) Σελίδες 54-76, Χωρίς τους αρνητικούς αριθμούς.

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (θέματα ψηφιακής σχεδίασης), Σελίδες 107 - 137. Αφαιρείται η σχεδίαση κυκλώματος.

3. Κεφάλαιο 8 (Βασική αλγοριθμική σκέψη), Σελίδες 351-409

4. Κεφάλαιο 9 (θεμελιώδεις Δομές Δεδομένων), Σελίδες 413-449

Σε περίπτωση επιλογής εναλλακτικού διδακτικού εγχειριδίου, τα αντίστοιχα κεφάλαια που καλύπτουν την ύλη που αναφέρεται.

Οι εξετάσεις σε αυτό το μάθημα γίνονται ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΛΛΑ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.

 

Ο Διδάσκων

Δρ. Κύδρος Δημήτριος

Επικ. Καθηγητής

Κορυφή σελίδας