Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΣΤΗΡΙΩΝ

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των εργαστηρίων θα ξεκινήσουν στις 14:30.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος.

Κορυφή σελίδας