Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Διόρθωση τμήματος Στατιστικής

Ανακοινώνεται ότι το τμήμα 1 του εργαστηρίου Στατιστικής και Οικονομετρίας διεξάγεται Τετάρτη 15:15 -17:00 και όχι Τρίτη 15:15-17:00 όπως αναφέρεται στο αναρτημένο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Κορυφή σελίδας