Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων Ε.Ε.Σ -έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού εαρινού εξαμήνου 2018-2019

                         Σέρρες: 8-02-2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων Ε.Ε.Σ -έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού  εαρινού εξαμήνου  2018-2019»

 

Σήμερα  8 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ. αναρτήθηκαν οι πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων Ε.Ε.Σ. - Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα μέσα σε διάστημα πέντε εργάσιμων ημερών ήτοι από Παρασκευή 08-02-2019  έως Πέμπτη 14-02-2019 και ώρα 10.30, να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις κατά των πινάκων.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας λήξης των ενστάσεων, δεν θα εξετάζεται για κανέναν απολύτως λόγο, υπόμνημα ή ένσταση.

 

Από τη Γραμματεία

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας