Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

Από το γραφείο πρακτικής άσκησης του ΤΕΙ ανακοινώθηκε η δράση που αφορά την πρακτική άσκηση φοιτητών μέσω ΕΣΠΑ για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται θα μπορούν να κάνουν αίτηση στη γραμματεία για να λάβουν βεβαίωση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το Τμήμα για την έναρξη πρακτικής άσκησης, δηλαδή θα πρέπει ο φοιτητής να βρίσκεται στο 8ο εξάμηνο σπουδών και να έχει συμπληρώσει 170 Διδακτικές Μονάδες. Ημέρες προσέλευσης Δευτέρα και Τετάρτη 11:00 - 13:00.

Κορυφή σελίδας