Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Β΄ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η Β΄ Ευκαιρία εξέτασης στο Εργαστήριο Οικονομοτεχνικών Μελετών (και για τα τρία τμήματα)

θα δοθεί την Τετάρτη 13.02.2019 στις 9 π.μ. στο αμφιθέατρο 1.

Στην εξέταση μπορούν να συμμετέχουν οι Φοιτήτ/ριες/ές που έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο

στο χειμερινό εξάμηνο 2018-19, και δεν πέτυχαν ή δεν προσήλθαν στην εξεταστική του Ιανουαρίου,

καθώς και όσοι έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο σε προηγούμενα εξάμηνα.

 

Σέρρες 23.01.2019

 

Γιώργος Ν. Μαγούλιος

Καθηγητής

Κορυφή σελίδας