Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΥΛΗ και ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ και ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ (Θ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι η ύλη του μαθήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ και ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ - ΘΕΩΡΙΑ για την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2019 είναι η ακόλουθη:

Από το βιβλίο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗΣ (Βράνα - Κύδρος):

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Ψηφιακή κωδικοποίηση χαρακτήρων - αριθμών κλπ.) Σελίδες 54-76, Χωρίς τους αρνητικούς αριθμούς.

2. Κεφάλαιο 8 (Βασική αλγοριθμική σκέψη), Σελίδες 351-409

3. Κεφάλαιο 9 (θεμελιώδεις Δομές Δεδομένων), Σελίδες 413-449

Σε περίπτωση επιλογής εναλλακτικού διδακτικού εγχειριδίου, τα αντίστοιχα κεφάλαια που καλύπτουν την ύλη που αναφέρεται.

Οι εξετάσεις σε αυτό το μάθημα γίνονται ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.

 

Ο Υπεύθυνος

 

Δρ. Δ. Κύδρος

Αναπλ. Καθηγητής

Κορυφή σελίδας