Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Αναβολή μαθήματος κ.Παζάρσκη

Τα μαθήματα του κ.Παζάρσκη δε θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2018, λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.

Από τη Γραμματεία

Κορυφή σελίδας