Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ της κας Πολυχρονίδου (χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2018-2019)

     


 

Μάθημα: ΓΕΝΙΚΑ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Εξάμηνο 1ο

Ύλη εξετάσεων

 

Συνάρτηση, Παράγωγος συνάρτησης, Οικονομικές συναρτήσεις, Ελαστικότητα – ολική, οριακή και μέση συνάρτηση. Μονοτονία και ακρότατα συναρτήσεων. Εφαρμογές συναρτήσεων στα οικονομικά. Θεωρία Πινάκων. Ορισμοί, είδη και πράξεις. Ορίζουσες. Ορισμός και ιδιότητες. Μέθοδοι επίλυσης γραμμικών συστημάτων, ομογενών και μη ομογενών.

Η έννοια του απλού τόκου. Προεξόφληση με απλό τόκο. Αντικατάσταση γραμματίων.  Ανατοκισμός.

 

Βιβλίο 1: Σαραφόπουλος Γεώργιος, Μυλωνάς Νίκος, Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών, εκδ. Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε., 2016

 

Ύλη: κεφάλαια 1-3, 7, 17-19: ολόκληρα

 

 

 

Βιβλίο 2: Μαρία Μαύρη, Οικονομικά Μαθηματικά, εκδ. Προπομπός, Κιμέρης Θ., 2013

Ύλη: κεφάλαια 1-6, 8: ολόκληρα

 

Βιβλίο 3: Ταμπάκης Νικόλαος,  Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Εκδ. Ζυγός, Μάρκου Ι. Γ. και ΣΙΑ ΕΕ, 2014

Ύλη: κεφάλαια 1-4, 7, 11-12: ολόκληρα

 

Βιβλίο 4: Λουκάκης Μ., Πρόσκληση στα Μαθηματικά Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, τόμος Α', εκδ. Σοφία, Θεσσαλονίκη, 2012

Ύλη: κεφάλαια 3, 6 - 14, 20, 21: ολόκληρα

 

Μάθημα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εξάμηνο 3ο

 

Ύλη εξετάσεων

 

Μοντελοποίηση. Γραμμικός Προγραμματισμός. Η μέθοδος Simplex. Ανάλυση ευαισθησίας της βέλτιστης λύσης σε προβλήματα Γραμμικού Προγραμματισμού. Θεωρία Αποφάσεων.

 

 

 

Βιβλίο 1: Παντελής Υψηλάντης, Επιχειρησιακή Έρευνα, εκδ. Προπομπός, Κιμέρης Θ., 2015 

Ύλη: κεφάλαια 1-2 και 7: ολόκληρα

 

 

Βιβλίο 2: Hamdy Taha, Επιχειρησιακή Έρευνα, εκδ. Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε., 2011

Ύλη: κεφάλαια 2-3:  ολόκληρα

 

 

Μάθημα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Εξάμηνο7ο

Ύλη εξετάσεων

 

 

Βιβλίο 1: Φώτης Π., Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επενδύσεων. Κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων, Εκδόσεις Προπομπός 2015.

 

Ύλη: κεφάλαια 1, 6-12.

 

 

Βιβλίο 2: Σχοινιωτάκης, Ν. και Συλλιγάρδος, Γ.  (2010). Διαχείριση Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Κινδύνων, Εκδόσεις Δίσιγμα.

 

 

Ύλη: κεφάλαια 10-32.

 

 

 

Βιβλίο 3: Ζαπράνης Α., Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων με το Matlab. Μια Εφαρμοσμένη Προσέγγιση, Κλειδάριθμος, Αθήνα 2009.

 

Ύλη: κεφάλαια 1, 3-10.

Κορυφή σελίδας