Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΜΗΧ/ΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ" της κας ΛΑΖΟΓΙΑΝΝΗ

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΓ/ΡΙΟΥ "ΜΗΧ/ΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ"

 

Τα επαναληπτικά μαθήματα θα γίνουν όπως παρακάτω:

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

ΤΜΗΜΑ 3-5 ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 09/01/2019 την αντίστοιχη ώρα

ΤΜΗΜΑ 5-7 ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 09/01/2019 την αντίστοιχη ώρα

ΤΜΗΜΑ 7-9 ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 09/01/2019 την αντίστοιχη ώρα

ΤΜΗΜΑΤΑ  9-11 & 11-13 ΤΡΙΤΗΣ

ΤΡΙΤΗ 08/01/2019 στις αντίστοιχες ώρες

                                                         

Η διδάσκουσα,

Ζωή Λαζογιάννη

 

                                                                                                      

Κορυφή σελίδας