Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΧ. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δ. ΚΥΔΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εξετάσεις στο εργαστήριο του μαθήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, στα τμήματα του καθ. Δ. Κύδρου, θα διεξαχθούν ως εξής:

1. Το Τμήμα της Δευτέρας, θα εξεταστεί τη Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018, στις 09.00

2. Το Τμήμα της Τρίτης, θα εξεταστεί την Τρίτη, 29 Μαΐου 2018, στις 09.00

 

Ο Διδάσκων

Δρ. Δ. Κύδρος

Αναπλ. Καθηγητής

Κορυφή σελίδας