Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Αναβολή Μαθήματος Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας (ασκήσεις πράξεις)

Το μάθημα Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας (ασκήσεις πράξεις) στις 2/5/2018 δεν πραγματοποιηθεί λόγω ασθένειας της διδάσκουσας.

 

η διδάσκουσα

Δρ. Αικατερίνη Λασκαρίδου

Κορυφή σελίδας