Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΡΓ/ΡΙΩΝ κ. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜ/ΚΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται η αναβολή όλων των εργαστηρίων του κ. Νοτόπουλου σήμερα 22/02/2018 για προσωπικούς λόγους.

 

Ο διδάσκων,

Δρ. Νοτόπουλος Παναγιώτης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Κορυφή σελίδας