Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΑΡ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

1. Ενημερώνονται οι φοιτητές και φοιτήτριες ότι τα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 θα ξεκινήσουν κανονικά την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018, σύμφωνα με το αναρτημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα..

2. Από την Παρασκευή, 16-02-2018, στις 10.00, θα ανοίξει το σύστημα της ηλεκτρονικής γραμματείας (egram.teicm.gr) για ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Οι δηλώσεις θα μείνουν ανοικτές έως τις 15 Μαρτίου 2018.

3. Τονίζεται ιδιαίτερα προς τους φοιτητές/τριες ότι θα πρέπει να δηλώνουν τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην ερχόμενη εξεταστική περίοδο (και το Σεπτέμβριο). ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΕΙ.

4. Τονίζεται επίσης ότι κατά τη δήλωση μαθημάτων και εργαστηρίων, μετά την εισαγωγή θα πρέπει να γίνεται και αποστολή. Προτείνεται ώστε μετά την ολοκλήρωση της δήλωσης να συνδέεστε εκ νέου, να ελέγχετε και να εκτυπώνετε τη δήλωσή σας. 

5. Έχουν δημιουργηθεί εργαστηριακά τμήματα ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ. Σε αυτά τα τμήματα εγγράφονται φοιτητές/τριες που έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν το εργαστήριο και έχουν απορριφθεί. 

6. Εάν "κλείσουν" όλα τα εργαστηριακά τμήματα κάποιου μαθήματος και δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες θέσεις, μπορείτε να εγγράφεστε στα τμήματα ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ. Στη συνέχεια θα πρέπει να ενημερώνετε τους διδάσκοντες.

7. Σε περίπτωση λάθους από το φοιτητή, επιτρέπεται η αλλαγή της δήλωσης και εφόσον καταχωρηθεί αυτή.

Από τη Γραμματεία                 

 

Κορυφή σελίδας