Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "KAINOTOMIA @ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ κ. ΜΑΝΤΖΑΡΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται η ύλη του μαθήματος ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  @ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ του κ. ΜΑΝΤΖΑΡΗ.

 

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Βιβλίο:

                  

MANAGEMENT

Επιχειρήσεων και Οργανισμών, τόμος Β’

 

 

 

Συγγραφέας:

 

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

 

Σελίδες:

21- 151 (εκτός οι σελίδες 114 – τμήμα 1.25 μέχρι σελίδα 134 και τμήμα 1.32).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:

 

Σελίδες:

152 μέχρι 369 (εκτός οι σελίδες 278–τμήμα 2.42 μέχρι σελίδα 359 – τμήμα 2.54.2).        

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

Σελίδες:

1-16 (μέχρι 1.3)

31 (από 1.4) μέχρι 130 (1.12)

166 (από 1.16) μέχρι 258 (1.26)

276 (1.27) μέχρι 349 (1.42)

362 (1.43) μέχρι 371 (1.45)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:

 

Σελίδες:

407 (2.1) μέχρι 431 (2.3)

463 (2.5) μέχρι 523 (2.14)

573 (2.16) μέχρι 686 (τέλος κεφαλαίου)

Ο Διδάσκων

Δρ.Μαντζάρης Ιωάννης

Καθηγητής

Κορυφή σελίδας