Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ κ. ΜΑΝΤΖΑΡΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται προς του φοιτητές, ότι οι διαλέξεις της Τρίτης 19/14/17 και ώρες 15.00-17.00 (Αρχές Οργάνωσης και Δ/σης, Α΄Εξάμηνο) και

17.00-19.00 (Καινοτομία και Ολική Ποιότητα, Ε΄Εξάμηνο), του κ. Μαντζάρη Ιωάννη δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων 

του καθηγητή.

Η αναπλήρωσή τους θα γίνει σε συνεννόηση με τους φοιτητές.

Ο διδάσκων

Δρ. Μαντζάρης Ιωάννης

Καθηγητής

Κορυφή σελίδας