Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΔΑΠΗ

Στα εναπομείναντα μαθήματα  έως  τις εξετάσεις στο εργαστήριο ΜΗΧ/ΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ θα κάνουμε τα παρακάτω:

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 

11/12-15/12/2017

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

18/12-22/22/2017

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ

8/1/  -12/1/2018

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

15/1-  19/1/2018

ΕΞΕΤΑΣΗ

 

Αυτά ισχύουν για όλα τα τμήματα. Όσοι δεν παρακολουθούν και θέλουν να παρακολουθήσουν τα επαναληπτικά μαθήματα να συμβουλευτούν το ωρολόγιο πρόγραμμα.

 

                                                                                                                        Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

                                                                                                                   ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Κορυφή σελίδας