Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Επισυνάπτεται ανακοίνωση σχετικά με τις παρουσιάσεις Πτυχιακών Εργασιών, περιόδου Δεκεμβρίου 2017.

 

Ο Πρόεδρος

Δρ. Δ. Κύδρος

Επίκ. Καθηγητής

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας