Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επισυνάπτονται :

1. Ανακοίνωση για την ορκωμοσία του Τμήματος στις 13 Δεκεμβρίου 2017.

2. Έντυπο Αίτησης για ορκωμοσία.

 

Από τη Γραμματεία

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας