Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επισυνάπτεται Προκήρυξη τεσσάρων (4) νέων Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας