Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Ίδρυση και Λειτουργία Ερευνητικού Εργαστηρίου

Στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ιδρύθηκε και λειτουργεί Ερευνητικό Εργαστήριο Οικονομικών - Χρηματοοικονομικών Μελετών και Ερευνών (ΟΙΚΟΧΡΗΜΕ).

Το ΦΕΚ ίδρυσης βρίσκεται εδώ.

Η συνοπτική παρουσίαση του εργαστηρίου βρίσκεται εδώ.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας βρίσκεται εδώ.

 

Κορυφή σελίδας