Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Διαδικασία Ανακήρυξης μεταπτυχιακών φοιτητών του Ε' Κύκλου Σπουδών

Οι Υποψήφιοι απόφοιτοι Μεταπτυχιακοί φοιτητές του Ε' ΚΎΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ και εφόσον δεν έχουν καμία εκρεμμότητα οικονομική ή άλλης φύσεως μπορούν να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο  αίτημα ορκωμοσίας το οποίο ακολούθως θα το αποστείλετε με email στο tlog@teiser.gr με θεμα ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ Ε' ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ μετα τις 22/3/2017. Μετά την ημερομηνία της 27/3/2017 θα μπορούν να λάβουν τη βεβαίωση περάτωσης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  καθώς και  μία αναλυτική κατάσταση μαθημάτων όπου θα είναι εμφανής η βαθμολογία της μεταπτυχιακής διατριβής τους.

 

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας