Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση Υποβολής Διπλωματικών Εργασιών

 

Παρατείνεται έως την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017 η υποβολή των  Διπλωματικών Εργασιών (ΔΕ)  των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Ε΄ Κύκλου του ΠΜΣ. Οι ΔΕ θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος, όπως ορίζεται στον Οδηγό Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και ειδικότερα στην παράγραφο Β6.

 

 

Σέρρες 12-01-2017

 

 

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

 

 

Γιώργος Μαγούλιος

Καθηγητής

Κορυφή σελίδας