Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Διαδικασία Ανακήρυξης Μεταπτυχιακών Φοιτητών κύκλου Δ'

Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του κύκλου Δ' και όσοι από αυτούς παρουσιάσαν επιτυχώς την Διπλωματική Εργασία, μπορούν να προβούν στην συμπλήρωση του επισυναπτόμενου αιτήματος ορκομωσίας προκειμένου να παραλάβουν από την Γραμματεία το Πιστοποιητικό Περάτωσης Σπουδών.

Η συμπλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά και θα αποσταλεί στο email tlog@teiser.gr

Το εν λόγω πιστοποιητικό μπορεί να κατατεθεί σε οποιοδήποτε φορέα του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα και μέχρι να παραλάβουν το μεταπτυχιακό δίπλωμα την ημέρα ορκωμοσίας.

 

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας