Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Βεβαίωση αποδοχής ένταξης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ (Συννημένο έγγραφο) ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ tlog@teiser.gr ΜΕ ΤΙΤΛΟ,  ΟΝΟ/ΜΟ ΦΟΙΗΤΗ ΚΑΙ ΠΜΣ (Π.Χ Αναστασοπουλου Φωτ.ΠΜΣ 2017-2018)

 

 

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας