Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΜΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΔΟ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 

1. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (05.09.2018) της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής φακέλων υποψηφιότητας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση» (ΠΜΣ-ΧΛ&Δ) έως την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14.00.

 

Οι υποψήφιοι-ες οφείλουν να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 621 24 Σέρρες). Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη  Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, από Δευτέρα έως Παρασκευή 12.00–14:00, στο τηλέφωνο 23210 49136. Οι προϋποθέσεις, τα αναγκαία δικαιολογητικά για την υποβολή υποψηφιότητας στο  ΠΜΣ-ΧΛ&Δ και τα κριτήρια αξιολόγησης, αναφέρονται στην αναλυτική πρόσκληση ενδιαφέροντος και στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ-ΧΛ&Δ, που έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.teiser.gr/ΠΜΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ.

 

2. Η διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης θα πραγματοποιηθεί έως τις 18-09-2018, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

 

3. Η τελική κατάταξη και επιλογή των υποψηφίων θα ολοκληρωθεί έως 19-09-2018.

 

 

Σέρρες 05-09-2018

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

 

Γιώργος Ν. Μαγούλιος

Καθηγητής

 

 

 

 

 


 

Κορυφή σελίδας