Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Ημερολογιακή οργάνωση

Στο συνημμένο αρχείο φαίνεται η ημερολογιακή οργάνωση του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας