Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Πτυχιακή Εργασία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Στα επισυναπτόμενα αρχεία φαίνεται η διαδικασία και οι προδιαγραφές συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας.

 

Κορυφή σελίδας