Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Πτυχιακή Εργασία

Η πτυχιακή εργασία πριν από τη λήψη του πτυχίου δίνει τη δυνατότητα στο σπουδαστή να αποκτήσει την εμπειρία μελέτης σε βάθος ενός θέματος της ειδικότητας, με κατάλληλη αναλυτική και συνθετική εργασία και με αντίστοιχη βιβλιογραφική έρευνα και πρακτική παρατήρηση, με έμφαση στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του σπουδαστή.  

Κορυφή σελίδας