Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Υλικοτεχνική Υποδομή

Αίθουσες Διδασκαλίας: 8 / Χωρητικότητα: 400 άτομα

Αμφιθέατρα: 3 / Χωρητικότητα: 330 άτομα

Εργαστήρια: 7 / Χωρητικότητα 154 άτομα, εξοπλισμένα με Η/Υ.

Κορυφή σελίδας