Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Διοικητική Οργάνωση

Το Τμήμα διοικείται από τη Συνέλευση και τον Πρόεδρο του Τμήματος.

  • Στη Συνέλευση, η οποία αποφασίζει για όλα τα θέματα, που αφορούν τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Τ.Ε.Ι., συμμετέχουν ο Πρόεδρος του Τμήματος, ως Πρόεδρος της Συνέλευσης, όλα τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.), εκπρόσωποι των φοιτητών και εκπρόσωποι του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.).
  •  
Κορυφή σελίδας