Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες

A/A Ονοματεπώνυμο E-mail
1 Αβραμίδης Αντώνης

antoavramidis@gmail.com

2 Αθανασίου Δημήτρης ath4ath@gmail.com
3 Γκρος Χρήστος christosgrose@gmail.com
4 Δαρδακούλη Δέσποινα dardakouli@teicm.gr
5 Δημητρίου Στυλιανός sdimitr@teiser.gr
6 Μαδυτινός Ζήσης maditinos@gmail.com
7 Παπαδόπουλος Νίκος drnkp@otenet.gr
8 Πολυχρονίδου Περσεφόνη ppolychr@gmail.com
9 Σαμαράς Ιωάννης johnsamaras420@hotmail.com
10 Στυλιανού Αναστάσιος tasosstylianou@gmail.com

 

Κορυφή σελίδας