Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό

Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Τμήματος Λογιστικής:


  • Βλαχομήτρου Αγγελική
  • Καλενδέρης Κων/νος
  • Λαζογιάννη Ζωή
     
Κορυφή σελίδας