Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Γραμματεία

Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διοικητικό Προσωπικό

  • Κούτσα Αθανασία, email: skoutsa@teiser.gr
  • Κουλόγιαννης Χρήστος
Κορυφή σελίδας