Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής εκπαιδεύει δυναμικό, που θα στελεχώσει την αγορά με ικανά μέλη του λογιστικού προσωπικού στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Οι απόφοιτοι απασχολούνται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, τράπεζες, λογιστικά γραφεία κ.α.

Στους σπουδαστές παρέχονται τόσο θεωρητικές όσο και εφαρμοσμένες γνώσεις σε θέματα Λογιστικής, Marketing, Επίβλεψης Προσωπικού, Λογιστικής Κόστους κ.α., ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, στις απαιτήσεις των επαγγελματιών παροχής Λογιστικών, Φοροτεχνικών και γενικότερα Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, αλλά και να διασφαλίζουν τις προϋποθέσεις για την πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του Τμήματος διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις στα πεδία της Οικονομίας και ειδικά της Λογιστικής, καθώς και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες για να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως στελέχη λογιστηρίου επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι.

Η διδασκαλία στο Τμήμα συμπεριλαμβάνει: Διαλέξεις, Εργαστηριακές ασκήσεις, Σεμινάρια, Επισκέψεις σε επιχειρήσεις και εργασιακούς χώρους, Πτυχιακή Εργασία και Πρακτική Ασκηση.

Κορυφή σελίδας